Pro investory – byznys odolný vůči krizím 2018-10-12T11:36:45+00:00

Společnost XP invest byla založena v roce 2008, tedy v době, kdy svět vč. ČR byl zasažen ekonomickou krizí. Přesto jsme si nemohli vybrat lepší čas pro start.

Zjistili jsme totiž, že naše služby jsou na ekonomických cyklech nezávislé a v dobách recese jsou vyhledávané o to více.

Naší hlavní činností je oceňování nemovitostí.

Pokud kdokoliv chce znát přesnou cenu jakékoliv nemovitosti, jsme ti, na které se může obrátit. Nemovitosti oceňujeme prostřednictvím několika produktů:

  • expresních online odhadů
  • expertních zpráv (odhady nemovitosti na základě prohlídky bez kulatého razítka)
  • znaleckých posudků (pro daňové účely, soudní pře, pro úřady atd).

Jinými slovy pokrýváme celou škálu klientských poptávek, které směřují za zjištěním ceny nemovitostí.

Dále poskytujeme služby pro experty v oblasti obchodu s nemovitostmi. Provozujeme systém INEM, který je určen pro

  • realitní makléře a specialisty
  • bankovní odhadce a soudní znalce
  • poradenské a investiční společnosti 

Proč jsou naše služby na ekonomických cyklech nezávislé?

Naše hlavní oblast působnosti je ve sféře nemovitého majetku. Nemovitosti jsou lidský statek, ve kterém má lidstvo uloženo nejvíce peněz. 

Po dobu, co lidé chodí po tomto světě, si vždy každý člověk hledal místo, kde by mohl každý den v klidu spočinout, kde by mohl mít své útočiště, kde by mohla být jeho rodina v bezpečí. Zároveň vždy každý člověk chce bydlet lépe – chce mít větší, hezčí, čistší domov… na význačnějším místě… lépe vybavený… s výhledem atd.

Obchod s nemovitostmi proto bude vzkvétat pořád, i v době krize, kdy si lidé utahují opasky. I v těchto dobách totiž budou muset lidé někde bydlet a budou chtít bydlet co možná nejlépe. Vždy bude poptávka po bydlení či po prostorech, kde budou moci lidé podnikat. Když lidé nebudou moci kupovat majetky, budou si je chtít alespoň pronajmout.

Dalším důvodem je, že v dobách krize dochází k největším přesunům majetku. Z posledních krizí 20. a 21. století vyplynulo, že v době před krizí jsou lidské statky drahé až předražené (cenné papíry, nemovitosti, lidská práce atd.). V krizových dobách pak dochází k všeobecnému zlevnění statků, což přitahuje investory s dostatečnou likviditou, kteří začínají ve zvýšené míře nakupovat.

Jelikož lidé mají v nemovitostech uloženo nejvíce peněz, je přirozené, že jim záleží na tom, aby jejich investice byla uložena bezpečně a pokud možno se v čase zhodnocovala.

Každého tedy zajímá, jakou má jeho nemovitý majetek hodnotu a jak se v čase mění. A jelikož každá nemovitost je jiná (lokalitou, provedením, velikostí atd.), je třeba mít zkušenosti a přesná data, aby bylo možné hodnoty nemovitostí přesně stanovovat. Z toho důvodu existují profese jako odhadci nemovitostí, realitní makléři, inspektoři stavu nemovitostí atd.

A právě v krizích tyto profese zažívají nejlepší časy. Je to z toho důvodu, že lidé v hmotné nouzi jsou nuceni zpeněžovat nemovitosti, jelikož to pro ně znamená povětšinou zisk dostatečné finanční likvidity. 

Ovšem ne všechny profese z trhu s nemovitostmi přežijí bez úhony. Pamatujme například na realitní makléře a kolik jich muselo po roce 2008 zastavit činnost. Je to z toho důvodu, že služby realitních makléřů jsou dnešní době v kategorii „nice to have“, což znamená, že jejich služby mohou lidé zastat sami pomocí informací na internetu.

My se vždy snažíme, aby naše služby byly v kategorii „must have“, což znamená, že lidé se bez našich služeb neobejdou. Neobejdou se bez nich buď z důvodu, že jsou k tomu nuceni ze zákona nebo proto, že naše služby pro ně znamenají technologický progres, bez kterého se neobejdou, pokud nechtějí riskovat finanční ztrátu nebo ztrátu konkurenceschopnosti.