Loading...
Pro investory 2018-10-15T20:58:53+00:00

Nabízíme Vám možnost se účastnit konstrukce nových a přelomových služeb na realitním trhu. Disruptivní změny spojené s digitalizací umožňují zajištění komplexní informovanosti, identifikaci výjimečných příležitostí a indikují okamžitě vhodná řešení.

V současnosti se nacházíme ve fázi posilování týmu expertů, kteří pracují na vývoji pokročilých automatizovaných nástrojů pro ocenění nemovitostí v celé Evropě a na nástrojích, které zachytávají poptávku na informační dálnici internetu a okamžitě nabízí řešení.

Z důvodu vysoké přidané hodnoty našich zamýšlených produktů a služeb nebudeme v tomto ohledu veřejně uvádět další informace. Pokud Vás zajímá naše směřování a chcete se s námi touto cestou vydat, prosím kontaktujte nás, abychom vše mohli probrat osobně.

Přístup do sekce s dokumenty

Dokumenty – zabezpečený přístup

Od října roku 2018 nabízíme investorům prodej tzv. „zápůjček zajištěných směnkou“ s úrokovou mírou 7,5 % p. a.

Zápůjčky jsou emitovány na dobu dva roky a splatnost úroků je 1x ročně. Investice je možná ve výši od 100 000 do 2 000 000 Kč. Jedná se o emisi určenou pro investory se záměrem uložit velké a střední finanční obnosy.

+ jednorázový bonus pro vklady nad 200 000,-Kč ve výši 1 % z investované částky.

Pozn.: Emise je limitována, emitent si vyhrazuje právo nabídku při dosažení zamýšleného finančního cíle bez předchozího upozornění stáhnout. Nákup je možné si rezervovat i před datem úpisu.

Pro více informací a pro získání přístupu do zabezpečené zóny nás prosím kontaktujte pomocí formuláře vlevo.

Stručně o společnosti XP invest

  • znalecký ústav v oboru Ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, od roku 2012 jsme zpracovali přes 7000 posudků o cenách nemovitostí
  • od roku 2008 provozujeme web www.odhadonline.cz, v rámci kterého jsme ocenili majetek v hodnotě přesahující 50 mld. Kč
  • v roce 2017 jsme spustili pokročilý systém určený pro soudní znalce v oboru Ekonomika – ceny a odhady nemovitosti a odhadce nemovitostí, systém jsme nazvali INEM a jedná se o první automatizovaný systém pro oceňování nemovitostí obvyklou cenou
  • v letech 2016 až 2018 jsme příjemcem dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci vývoje systému INEM – Komplexní informační servis
  • zde si můžete prohlédnout naše klienty
  • společnost XP invest, s. r. o. je vlastněna holdingovou společností XP group, a. s.

Máte zájem o více informací?

Vyplňte, prosím, tento formulář…