Pro investory – Naše projekty 2018-10-15T21:03:03+00:00

Jak se svými penězi, tak s penězi investorů zacházíme s nejvyšší mírou opatrnosti. Jistota návratnosti investice je pro nás vždy na prvním místě.

V posledních letech investujeme vždy výhradně do služeb, u kterých je zajištěno, že vždy budou mít dostatek poptávajících a budou si držet z pohledu technologického vývoje status „state of the art„, kterého nebude mít šanci konkurence jednoduše dosáhnout.

Naše projekty a služby

odhadonline.cz

 • 100 % dokončeno
 • přináší stabilní výnos a zisk
 • průměrný meziroční růst obratu ve výši přibližně 10 %
 • od roku 2008 jsme ocenili majetek za více než 55 mld. Kč
 • službu využilo přes 30 000 klientů

Znalecký ústav

 • 100 % dokončeno
 • jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR
 • přináší stabilní výnos a zisk
 • průměrný meziroční růst obratu ve výši přibližně 30 %
 • od roku 2012 jsme ocenili majetek za více než 20 mld. Kč
 • zpracovali jsme přes 7000 znaleckých posudků a expertních zpráv

INEM – evropská databáze nemovitostí

 • 100 % dokončeno
 • sběr dat zahájen v roce 2013
 • strukturovaná databáze prodejů a pronájmů všech nemovitostí, které se objevily na evropském trhu
 • za dobu sběru jsme shromáždili desítky terabytů dat
 • základ pro všechny naše budoucí služby v celé Evropě – pro laiky i experty

INEM – systém pro odhadce

 • 100 % dokončeno
 • prodej zahájen v roce 2018
 • probíhá prodej předplatného pro uživatele
 • postupně nabíhají výnosy
 • registrováno přes 250 expertů
 • dále využívá znalecký ústav XP invest – přes 20 interních pracovníků

INEM – evropský statistický portál

 • 40 % dokončeno
 • spuštěny statistiky pro země střední Evropy – Německo, Rakousko, ČR, Polsko, Slovensko
 • probíhají práce na ocenění všech nemovitostí v Evropě
 • probíhá testování a ladění funkcí u zbylých zemí Evropy

INEM – systém pro banky a úřady

 • 60 % dokončeno
 • probíhají práce na vyladění všech funkcionalit
 • předpoklad, že v roce 2019 spustíme všechny prodejní kanály

Naše podnikání je založeno na faktu, že nejdůležitějším artiklem pro prosperitu v informační společnosti je bezchybný informační základ v co největším rozsahu.

Naše projekty tak směřují k co nejhlubší informovanosti, racionálně s využitím kritického myšlení se snažíme maximalizovat pravděpodobnost úspěšných aktivit.

Investované prostředky použijeme výhradně jen na tyto investice:

 • další rozvoj činností znaleckého ústavu v oblasti oceňování nemovitostí
 • další rozvoj systému INEM – představení nových služeb v zemích střední Evropy
 • investice do nejzajímavějšího nemovitého majetku, který zůstane v majetku společnosti

Informace o našich dalších krocích se snažíme ochraňovat, jelikož i my máme již konkurenci, která se nás snaží napodobit a zkopírovat náš úspěch. Bližší informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání a podpisu NDA (Non-disclosure agreement – dohoda o mlčenlivosti).