Pro investory – zápůjčky vs. dluhopisy 2018-10-12T11:35:48+00:00

Společnost XP group, a. s. emituje pro investory finanční instrument, který má název „Zápůjčka zajištěná směnkou“.

Z hlediska kategorizace se jedná o zajištěný dluhový instrument. Podobně jako dluhopisy jsou i zápůjčky vydávány s cílem financovat krátkodobě či dlouhodobě potřebu finanční likvidity emitenta.

Oproti dluhopisům mají zápůjčky nespornou výhodu, která spočívá v nižší administrativní zátěži. Díky tomu může emitent nabídnout investorům vyšší odměnu v podobě úroku, kterou by jinak musel vydat za nic nepřinášející administrativní úkony.

XP group a.s. je mateřskou společnosti znaleckého ústavu XP invest, s. r. o. Dále pak bude zastřešovat další expansi služeb vyvinutých XP investem do evropských zemí, zajišťovat cashflow těchto společností v rámci holdingu. Investuje do nalezených výhodných příležitostí na realitním trhu.

vlastnosti dluhopisů

 • zajištěný dluhový instrument
 • nižší úrok 
 • vyšší administrativní zátěž – nutnost schválení ČNB, dluhopisy mají formu ceniny, nutnost zaknihování atd.
 • shodná míra zajištění – ze zákona

vlastnosti zápůjček 

 • zajištěný dluhový instrument
 • oproti dluhopisům vyšší úrok
 • nižší administrativní zátěž – jde o smluvní vztah mezi investorem a emitentem, dle jasně daného postupu, který je na začátku oběma stranami odsouhlasen
 • shodná míra zajištění – ze zákona

Postup vydání zápůjčky, uložení investované částky, výplata jistiny a úroků: 

Nejdříve by si každý investor měl ujasnit, jakou částku hodlá investovat. Důrazně doporučujeme, aby investoři investovali jen částku, kterou nutně nepotřebují a nebudou ji po celou dobu investice potřebovat.

Poté nám sdělte, kdy chcete prostředky investovat, abychom byli schopni připravit potřebnou dokumentaci. Všechny náležitosti můžeme dohodnout jak osobně tak pomocí elektronické komunikace či po telefonu.

V kostce je následný postup rozdělen do těchto kroků:

 • vyplnění, kontrola a podpis Smlouvy o zápůjčce
 • zaslání vyplněné a úředně ověřené směnky investorovi
 • investor zasílá finanční prostředky na účet emitenta
 • po 1 roce od uložení prostředků vyplácí emitent investorovi úrok z investované částky, popřípadě vyplácí také bonus
 • po 2 letech vrací emitent investorovi investovanou částku a úrok z investované částky, popřípadě vyplácí také bonus.
 • investor vrací emitentovi směnku

Máte další dotazy? Či chcete s námi zkonzultovat výši částky, kterou chcete investovat? Kontaktujte nás pomocí formuláře na této stránce a informujte se na možnost investice